Meten is Weten voor het onderwijs

Zeer gebruiksvriendelijk   |   Responsive   |   Overzichtelijk  |   Betaalbaar   |   Voor iedereen inzetbaar

Wat doet de applicatie Meten is Weten?

Meten is Weten ondersteunt tal van reflectieve processen in het onderwijs. Je kunt met verschillende signaleringslijsten in korte tijd het functioneren van leerlingen, maar ook van docenten helder in beeld brengen. Op basis van de verzamelde gegevens kun je een handelingsplan inrichten en na verloop van tijd screenen of je plan van aanpak resultaat heeft opgeleverd. Ondersteuningsprocessen worden ingericht en eenvoudig geëvalueerd.

Met het verkregen inzicht wordt eigenaarschap gestimuleerd en persoonlijke groei bevorderd. Daarnaast kun je met ditzelfde instrument hele groepen screenen op specifieke problematiek zoals b.v. faalangst, of pestgedrag in de klas. Je kunt enquêtes uitzetten, stages evalueren en wat je verder maar wilt weten. Wij kunnen dit instrument helemaal aanpassen aan de wensen van jouw school.

Gratis webinar Meten is Weten

Wil je meer te weten komen over de applicatie Meten is Weten dan kun je je nu gratis inschrijven voor het webinar. De volgende vragen komen daar aan de orde:

• Hoe kan ik Meten is Weten inzetten op school?
• Hoe werkt Meten is Weten?
• Welke signaleringslijsten zitten er al standaard in deze applicatie?
• Hoe gebruik ik Meten is Weten bij het aanvragen van TLV’s en bij leerlingoverdrachten?
• Hoe maak ik zelf lijsten die passen in mijn organisatie?
• En alle andere vragen die bij jullie tijdens het webinar naar boven borrelen

Maximaal 10 personen per webinar. Duur webinar 1 uur. Je krijgt een link toegestuurd per email waarmee je kunt inloggen in het webinar. Graag op tijd aanwezig zijn.

Persoonlijke groei bevorderen in 3 stappen

Wat biedt Meten is Weten 3.0?

 • Meten is Weten biedt nu meerdere standaard lijsten aan, waar je gebruik van kunt maken.
 • Je kunt nu ook zelf lijsten aanleveren, die wij voor je in je applicatie zetten. Op die manier kun je Meten is Weten helemaal aanpassen op de wensen van jouw school.
 • Van elke persoon die ingevoerd is in jouw applicatie kan een profiel worden aangemaakt. Dit betekent dat je nu lijsten kunt uitzetten voor iedereen in jouw school. Dus ook personeel.
 • Je kunt nu in 1 keer een hele groep uitnodigen voor het invullen van een lijst.
 • Met de lancering van de nieuwe versie bieden wij nu ook een zeer hoog niveau van beveiliging.
 • Opmerkingen kunnen nu bij het invullen van de lijst toegevoegd worden.
 • Met de nieuwe knop lijsten kun je heel gemakkelijk de laatst uitgezette lijsten onder elkaar zien en zo herinneringen versturen indien nodig. Met deze knop kun je nu ook heel gemakkelijk oud leerlingen verwijderen.

Welke lijsten bieden wij standaard aan?

Meten is Weten primaire lijsten:

 • Reguliere lijst
 • Verkorte reguliere lijst
 • Stage competenties
 • Lijst executieve functies
 • Meten van specifieke sociaal- emotionele problematiek
 • Respect in de klas
 • Faalangst
 • Pester / slachtoffer / pro-sociaal-lijst
 • Gepersonaliseerd leren
 • MIW Beleving onderwijs thuis en op school

broekhin_logo

“Door het gebruik van Meten is Weten heb je snel en gemakkelijk een helder beeld sámen met de leerling. Je kunt vervolgens doelgericht werken aan díe punten die, in eerste plaats voor de leerling, belangrijk zijn. Door het zo duidelijk inzichtelijk krijgen van de hulpvragen heb je met elkaar gelijk een mooi startpunt voor het samen opstellen van actiepunten die je vervolgens weer kunt evalueren. Makkelijk, werkbaar en efficiënt!”

– Sandrina v.d. Velde, Zorgcoördinator
Vario-Onderwijsgroep

“Door Meten is Weten kunnen we het gedrag of de competenties van een leerling in kaart brengen, op een zo objectief mogelijke manier. We trekken samen met ouders en de leerling op om de voortgang aan de hand van de verzamelde vragenlijsten te bespreken en kunnen daarna het begeleidingstraject goed volgen. Meten is Weten draagt bij aan de professionalisering van onze ondersteuningsstructuur.”

– Rianne Maas, Zorgcoӧrdinator
IVO-Deurne

“De voordelen zijn overduidelijk: snel een volledige reportage, geen rekenwerk, of eigen samenvattingen. Vaker af te nemen. Een alternatief voor de SVL. Verder alle lof voor de applicatie en de wijze van ondersteuning!”

– Philips van Horne

“Procesmatig volgen van een leerling is van meerwaarde.
Tijdswinst.
Heldere uitslag om met ouders en leerling te bespreken.”

– BC Broekhin

Ziet U de voordelen en tijdswinst voor uw onderwijsinstelling en voor uw taak als zorgcoördinator/mentor?
“Absoluut. Ik werkte al een aantal jaren met onze eigen digitale signalering, maar deze is uitgebreider en overzichtelijker.”

– CITAVERDE

Meten is Weten zit boordevol mogelijkheden

Screenen

 • In korte tijd inzichtelijk maken waar de behoeften van leerlingen liggen.
 • In 1 oogopslag zien waar de leerling goed in is, maar ook welke werkpunten er zijn.
 • Ondersteuningsbehoefte vroegtijdig signaleren.
 • Snel een klas screenen met de verkorte standaard signaleringslijst.
 • Inzoomen op specifieke problematiek met behulp van specifieke lijsten (faalangst lijst, lijst voor executieve functies, lijst voor sociaal- emotionele problematiek) Je kunt de lijsten afnemen bij individuele leerlingen, maar ook bij een hele groep.
 • Pestgedrag in de groep in beeld brengen.
 • Zij-instromers afkomstig uit het VSO, OPDC of andere reguliere scholen screenen en daarna goed volgen.

Handelen

 • Eigenaarschap bij de leerling bevorderen door de leerling zelf de lijst in te laten vullen en samen de resultaten te vergelijken en te reflecteren op het waarom de uitslag is zoals hij is.
 • Samen met de leerling een plan van aanpak maken op basis van de resultaten in de rapportage.
 • Inzicht en persoonlijke groei bevorderen door open reflectieve gesprekken te houden met ouders en leerling op basis van de verzamelde gegevens.
 • Handelingsplannen inrichten en vervolgens het ondersteuningsproces blijven volgen.

Evalueren en bijstellen

 • Opbrengstgericht werken door rapportages met elkaar te vergelijken.
 • Leerling besprekingen omturnen door de rapportage te gebruiken als basis en vandaaruit in te zoomen op de behoefte van de leerling richting docenten.
 • Handelingsverlegenheid aantonen en opschalen van ondersteuningsniveau.

Hoe werkt de applicatie?

Bekijk hieronder een kort filmpje met de uitleg van onze applicatie, zoals hij nu op scholen wordt gebruikt.

Bekijk dit filmpje van ongeveer 4 minuten.

Reflecteren met meerdere lijsten

Persoonlijke groei door reflectie in scholen is een MUST. Deze gedachte heeft geleid tot de nieuwste versie van Meten is Weten. Hierin is het mogelijk om tal van reflectieve processen te meten en in beeld te brengen.

Denk daarbij aan:

 • Gebruik maken van de standaardlijsten om zowel het functioneren op cognitief vlak als sociaal emotioneel vlak goed in beeld te brengen.
 • Gebruik maken van de verkorte signaleringslijst om vlot een hele klas te screenen.
 • Faalangst in beeld brengen bij individuele leerlingen maar ook bij een hele groep.
 • Executieve functies in beeld brengen bij individuele leerlingen maar ook bij een hele groep.
 • Specifieke sociaal- emotionele problematiek in beeld te brengen met de daarvoor ingerichte lijst.
 • Leerling-tevredenheid analyses uitzetten.
 • Docenten screenen door leerlingen of collega’s ter ondersteuning van IPB gesprekken.
 • Functioneren van klassenassistenten en stagiaires screenen door docenten, maar dat kan ook door leerlingen.
 • Stageprocessen volgen en evalueren.

Doordat je zelf welke lijst dan ook kunt aanleveren,
verdeeld in zelf gekozen domeinen, is alles aan te passen naar wens.

Prijs applicatie op jaarbasis

Prijstabel Onderwijs

Aantal studenten Prijs per student Standaard lijsten Zelf lijsten aanleveren
< 499 € 1,70 Onbeperkt Ja
500 – 999 € 1,65 Onbeperkt Ja
1.000 – 1.499 € 1,60 Onbeperkt Ja
1.500 – 1.999 € 1,55 Onbeperkt Ja
> 2.000 € 1,50 Onbeperkt Ja
 • Deze prijzen zijn afgestemd op een verwacht gebruik van 10% tot 20% van alle leerlingen.
 • Met een minimum van € 495 per licentie exclusief BTW.
 • Het totaal aantal leerlingen binnen uw school bepaalt de prijs en de korting.
 • De prijzen zijn inclusief support, updates en PDF download.
 • Jaarlicenties worden automatisch verlengd voor een jaar, tenzij schriftelijk beëindigd twee weken voor de start van de nieuwe contractperiode.
 • Prijzen zijn exclusief BTW.

Prijstabel Voortgezet Speciaal Onderwijs

Prijs per student Standaard lijsten Zelf lijsten aanleveren
€ 4,70 Onbeperkt Ja
 • Deze prijs is afgestemd op een verwacht gebruik voor 100% van alle leerlingen.
 • Met een minimum van € 495 per licentie exclusief BTW.
 • Het totaal aantal leerlingen binnen uw school bepaalt de prijs.
 • De prijzen zijn inclusief support, updates en PDF download.
 • Jaarlicenties worden automatisch verlengd voor een jaar, tenzij schriftelijk beëindigd twee weken voor de start van de nieuwe contractperiode.
 • Prijzen zijn exclusief BTW.

Vraag een proefinstallatie aan

Je kunt Meten is Weten al uitproberen voor een periode van 4 weken voor € 100, of 6 weken voor € 150.

Stappenplan Meten is Weten

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Onze service

Service die wij verlenen bij de Meten is Weten applicatie: is het aanmaken van een eigen schoolaccount en het aanmaken van alle beheerders-accounts met individuele inloggegevens. Ook zorgen wij voor de installatie van de applicatie op het schoolaccount.

Bright Waters is ook de helpdesk als de help pagina uw vraag niet beantwoord. Wij zorgen er voor dat alle ingevulde gegevens privé blijven.

Een vraag over deze applicatie? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Workshop Meten is Weten

Welke workshops en ondersteuning bieden wij uw organisatie? Naast onze
standaard workshops kunnen wij nog meer ondersteuning bieden naar wens van
uw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Workshop ter bevordering van de implementatie van Meten is Weten.

Deze workshop kan gegeven worden aan het hele team. Met voorbeelden laten we zien hoe de applicatie werkt en wat je ermee kunt doen. Dit zorgt ervoor dat niemand verbaasd is als ze gevraagd worden om een lijst in te vullen en actief gebruik gaan maken van de applicatie.

Duur: 1 tot 2 uur
Prijs: 350 euro exclusief reiskosten en BTW.

Verdiepings workshop voor het ondersteuningsteam en teamleiders.

Naast het uitdiepen van alle mogelijkheden van Meten is Weten en die daadwerkelijk kunnen inzetten, zoomen we ook in op handelingsgericht werken, handelingsverlegenheid, leerling besprekingen en het in kaart brengen van specifieke problematiek.

Duur: 1 tot 2 uur
Prijs: 350 euro exclusief reiskosten en BTW.

Ondersteuning van het maken van lijsten die voorzien in de behoefte van uw organisatie.

Deze workshop kan gegeven worden aan het hele team. Met voorbeelden laten we zien hoe de applicatie werkt en wat je ermee kunt doen. Dit zorgt ervoor dat niemand verbaasd is als ze gevraagd worden om een lijst in te vullen en actief gebruik gaan maken van de applicatie.

Deze ondersteuning gaat op uurbasis.
Neem contact op voor meer informatie.

Workshop voor alle beheerders van de applicatie Meten is Weten.

Leer de applicatie door en door kennen en inzetten. Deze workshops kunnen ook gegeven worden met een werkmiddag waarin meerdere scholen kunnen participeren.

Duur: 1 dagdeel
Prijs per deelnemer: 108 euro.
Minimum aantal deelnemers: 5
Maximaal aantal deelnemers: 12
Extra: meenemen eigen laptop.

Onze klanten

Ervaringen van onze klanten in een filmpje

Meten is Weten | Logo

Openingstijden

maandag t/m donderdag: 09:30 – 17:00
vrijdag: 09:30 – 13:00
zaterdag en zondag: gesloten